سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به نعمت پروردگارتان ـ عزّوجلّ ـ اعتراف کنید و از همه گناهانتان به سویش توبه نمایید که خداوند، بندگان سپاسگزارش را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
یادداشت ثابت - جمعه 93 اسفند 2 , ساعت 1:10 صبح

اکران مردمی یعنی در اجتماعات کوچک و بزرگ و در هر شهر و روستا و محله ای کار نمایش انجام پذیرد و این امر تا حدی با دستان باز و به دور از دیوارهای دست و پا گیر  انجام می شود. 

از آثار مثبت این نمایش می توان به استفاده مناسب از اوقات فراغت و تاثیر نقدهای بدست آمده از دل اذهان عمومی مردم که مخاطبان اصلی آثار هستند اشاره کرد.

اکران های مردمی  باعث رشد  فرهنگی آثار می شوند و از جهت دیده شدن آثار فرصتی برای فیلمسازان جوان هستند و از باب رشد کیفی فرصتی برای استفاده از فضای نقد مردمی و حتی دید فنی می باشد.لیست کل یادداشت های این وبلاگ