سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] آن که به عیب خود نگریست ، ننگریست که عیب دیگرى چیست ، و آن که به روزى خدا خرسندى نمود ، بر آنچه از دستش رفت اندوهگین نبود ، و آن که تیغ ستم آهیخت ، خون خود بدان بریخت ، و آن که در کارها خود را به رنج انداخت ، خویشتن را هلاک ساخت ، و آن که بى‏پروا به موجها در شد غرق گردید ، و آن که به جایهاى بدنام در آمد بدنامى کشید ، و هر که پر گفت راه خطا بسیار پویید ، و آن که بسیار خطا کرد شرم او کم ، و آن که شرمش کم پارسایى‏اش اندک هم ، و آن که پارسایى‏اش اندک ، دلش مرده است ، و آن که دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن که به زشتیهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرایى در نادانى او نیست ، و قناعت مالى است که پایان نیابد ، و آن که یاد مرگ بسیار کند ، از دنیا به اندک خشنود شود ، و آن که دانست گفتارش از کردارش به حساب آید ، جز در آنچه به کار اوست زبان نگشاید . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 94 دی 16 , ساعت 5:15 عصر
شماره خبر: 16411  |   17 دی 1394 ساعت 3:13
همزمان با اکران های مردمی ششمین جشنواره عمار؛
غرفه جشنواره عمار در همایش سراسری ائمه جمعه کشور برپا شد

غرفه محصولات جشنواره مردمی فیلم عمار در همایش سراسری ائمه جمعه کشور در مجمتع آدینه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برپا شد.

 

 

به گزارش عمار فیلم، غرفه محصولات جشنواره مردمی فیلم عمار در همایش سراسری ائمه جمعه کشور در مجمتع آدینه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برپا شد.

 

بنابرین گزارش، در این غرفه پک های اکران مردمی جشنواره عمار در اختیار ائمه جمعه سراسر کشور گذاشته شد وهمچنین فرصت ها، ظرفیت ها و سوژه های اکران مردمی جشنواره عمار در نماز جمعه در جلساتی  با ائمه جمعه در حاشیه این غرفه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد.

گفتنی است، از سال گذشته تاکنون به همت اکران کنندگان مردمیجشنواره مردمی فیلم عمار اکران های متعددی فیلم های جشنواره عمار در نماز جمعه های سراسر کشور برپا شده است با حمایت و استقبال ائمه جمعه نیز همراه بوده است.

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ